Młodzieżowa Rada Warszawy

Młodzieżowa Rada Warszawy

Młodzieżowe Rady Dzielnic

opublikowano: 2015-06-12 11:09, jan.siesicki

Młodzieżowe Rady Dzielnic to organy konsultacyjno – doradcze dla władz w dzielnicach.

Młodzieżowe Rady Dzielnic

W ich skład wchodzą wybrani w demokratycznych wyborach przedstawiciele warszawskich szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.

Czy w Twojej szkole odbyły się wybory do MRD? Masz w niej swoich przedstawicieli? Nie? Masz prawo to zmienić – zaangażuj się!

MRD mają reprezentować głos młodzieży i dbać o jej interesy na poziomie dzielnicy. Ponadto, za główny cel stawiają sobie pobudzenie do działania młodego społeczeństwa obywatelskiego na poziomie dzielnicy.

 MRD powoływane są w oparciu o art. 5b Ustawy o samorządzie gminnym przez Radę Dzielnicy. Obradują na sesjach i według zasad analogicznych, jak rady złożone z osób dorosłych – wybierają ze swojego składu Prezydium Rady, w skład którego wchodzą Przewodniczący, Wiceprzewodniczący (może być kilku), Sekretarz i Skarbnik. Spotkania MRD są otwarte i każdy może na nie przyjść – Ty również!

 MRD stawiają sobie następujące cele:

  • zwiększenie skuteczności działań prowadzonych przez władze dzielnicy na rzecz młodych ludzi,
  • zapoznanie młodych ludzi z zasadami działania samorządu lokalnego
  • rozwijanie dialogu pomiędzy przedstawicielami władz wykonawczych i stanowiących dzielnicy a młodzieżą,
  • kształtowanie umiejętności podejmowania działań na rzecz swojej społeczności lokalnej,
  • zainteresowanie młodzieży sferą polityki na poziomie lokalnym,
  • zrozumienie potrzeb i problemów młodzieży przez władze lokalne

Przykładowe działania MRD

-        organizacja kin plenerowych (Ochota)

-        organizacja koncertów charytatywnych

-        debata władz dzielnicy z młodzieżą (Białołęka)

-        Młodzi Zdolni 2015 (Śródmieście)

-        Koncert „W rytmie Woli” (Wola)