Młodzieżowa Rada Warszawy

Młodzieżowa Rada Warszawy

Uchwały III kadencji MRW

opublikowano: 2015-02-26 15:15, jan.siesicki

Lista uchwał MRW III Kadencji

Nazwa Numer Data Dokument
  I-1-2014  24.04.2014 Uchwała
  I-2-2014  24.04.2014 Uchwała
  I-3-2014  24.04.2014 Uchwała
  II-4-2014  19.05.2014 Uchwała
  II-5-2014  19.05.2014 Uchwała
  II-6-2014  19.05.2014 Uchwała
  II-7-2014  19.05.2014 Uchwała
  II-8-2014  19.05.2014 Uchwała
  II-9-2014  19.05.2014 Uchwała
  II-10-2014  19.05.2014 Uchwała
  II-11-2014  19.05.2014 Uchwała
  II-12-2014  19.05.2014 Uchwała
  II-13-2014  19.05.2014 Uchwała
  II-14-2014  19.05.2014 Uchwała
  II-15-2014  19.05.2014 Uchwała
  II-16-2014  19.05.2014 Uchwała
  II-17-2014  19.05.2014 Uchwała
  III-18-2014  12.06.2014 Uchwała
  IV-19-2014  27.06.2014 Uchwała
  IV-20-2014  27.06.2014 Uchwała
  V-21-2014  02.09.2014 Uchwała
  V-22-2014  02.09.2014 Uchwała
  V-23-2014  02.09.2014 Uchwała
  V-NGE-VI-24-2014  15.09.2014 Uchwała
  V-NGE-VI-25-2014  26.09.2014 Uchwała
  VI-26-2014  20.10.2014 Uchwała
  VI-27-2014  20.10.2014 Uchwała
  VI-28-2014  20.10.2014 Uchwała
  VII-29-2014  12.11.2014 Uchwała
  VII-30-2014  12.11.2014 Uchwała
  VII-31-2014  12.11.2014 Uchwała
  VII-32-2014  12.11.2014 Uchwała
  VII-NGE-VIII-33-2014  17.11.2014 Uchwała
  VIII-34-2014  24.11.2014 Uchwała
  VIII-35-2014  24.11.2014 Uchwała
  VIII-36-2014  24.11.2014 Uchwała
  IX-37-2014  08.12.2014 Uchwała
  X-38-2014  19.12.2014 Uchwała
  XI-39-2015  09.01.2015 Uchwała
  XI-40-2015  09.01.2015 Uchwała
  XI-41-2015  09.01.2015 Uchwała
  XII-42-2015  06.02.2015 Uchwała
  XII-43-2015  06.02.2015 Uchwała
  XII-44-2015  06.02.2015 Uchwała
  XII-45-2015  06.02.2015 Uchwała
  XII-46-2015  06.02.2015 Uchwała
  XII-47-2015  06.02.2015 Uchwała
  XII-48-2015  06.02.2015 Uchwała
  XII-49-2015  06.02.2015 Uchwała
  XII-50-2015  06.02.2015 Uchwała
  XII-51-2015  06.02.2015 Uchwała
  XII-52-2015  06.02.2015 Uchwała
  XII-NGE-XIII-53-2015  18.02.2015 Uchwała
  XIII-NGE-XIV-54-2015  05.03.2015 Uchwała
Objęcie patronatem honorowym MRW projektu „Zapomniane” XIII-NGE-XIV-55-2015  09.03.2015 Uchwała
Powołanie komisji skrutacyjnej do wyborów uzupełniających
do komisji rewizyjnej MRW
XIV-56-2015  20.03.2015 Uchwała
Wybór członka komisji rewizyjnej XIV-57-2015  20.03.2015 Uchwała
Wygaśnięcie mandatu radnej Oliwii Niedziółki XIV-58-2015  20.03.2015 Uchwała
Objęcie patronatem honorowym MRW projektu Singin' Warsaw Project XIV-59-2015  20.03.2015 Uchwała
Wygaśnięcie mandatu radnej Anety Żyro XV-60-2015  10.04.2015 Uchwała
Unieważnienie Uchwały nr X-38-2014 XV-61-2015  10.04.2015 Uchwała
Powołanie zespołu ds. organizacji
Ogólnopolskiej Konferencji Młodzieżowych Rad
XV-62-2015  10.04.2015 Uchwała
Powołanie zespołu ds. organizacji projektu Zadaj pytanie Pani Prezydent XV-63-2015  10.04.2015 Uchwała
Powołanie zespołu ds. organizacji bitwy na balony z wodą XV-64-2015  10.04.2015 Uchwała
Współorganizowanie projektu Młodzi Zdolni 2015 XV-65-2015  10.04.2015 Uchwała
Przyjęcie rezygnacji Skarbnika Aleksandra Łabanowskiego XV-66-2015  10.04.2015 Uchwała
Powołanie komisji skrutacyjnej do wyborów uzupełniających
na stanowisko Skarbnika MRW
XV-67-2015  10.04.2015 Uchwała
Wybór Skarbnika Młodzieżowej Rady m.st. Warszawy XV-68-2015  10.04.2015 Uchwała
Objęcie patronatem honorowym MRW projektu Avangarda X XV-69-2015  10.04.2015 Uchwała
Objęcie patronatem honorowym MRW projektu
Omnibusy Targówka - odkrywamy naszą dzielnicę
XV-NGE-XVI-70-2015  19.04.2015 Uchwała
Unieważnienie Uchwały nr XII-NGE-XIII-53-2015 XV-NGE-XVI-71-2015  04.05.2015 Uchwała
Przyjęcie logo Młodzieżowej Rady m.st. Warszawy XV-NGE-XVI-72-2015  04.05.2015 Uchwała