Młodzieżowa Rada Warszawy

Młodzieżowa Rada Warszawy

Ruszyły konsultacje Programu Młoda Warszawa

opublikowano: 2015-10-12 11:49, jan.siesicki

Zapraszamy Was do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych dotyczących projektu Programu Młoda Warszawa. Miasto z klimatem dla młodych 2015-2020.

Plakat - konsultacje Programu Młoda Warszawa fot. Plakat - konsultacje Programu Młoda Warszawa

Warszawski Program Młoda Warszawa na lata 2015–2020 wyznacza kierunki polityki młodzieżowej Warszawy. Jej głównymi celami są poprawa jakości życia młodych ludzi oraz wzmocnienie uczestnictwa młodzieży w życiu miasta. Hasło programu – Warszawa miastem z klimatem dla młodych – wyraża chęć stworzenia optymalnych warunków rozwoju dla wszystkich młodych ludzi mieszkających, uczących się i pracujących w stolicy. Program artykułuje potrzeby młodzieży i proponuje rozwiązania dostosowane do jej oczekiwań.

Młoda Warszawa jest spójnym, interdyscyplinarnym programem działań na rzecz młodzieży realizowanym przez samorząd z udziałem przedstawicieli młodzieży, miejskich instytucji, organizacji pozarządowych, uczelni i przedsiębiorców. Założenia Programu uwzględniają potrzeby młodzieży i obejmują najważniejsze dla niej obszary, między innymi: edukację, zatrudnienie, kulturę, zdrowie i profilaktykę, integrację społeczną, wypoczynek, sport i rekreację, sprawy mieszkaniowe, sytuację młodych rodzin, bezpieczeństwo, planowanie przestrzenne miasta, transport, udział  w samorządności i podejmowaniu decyzji dotyczących młodzieży.

Program składa się z diagnozy, w której scharakteryzowano sytuację, kondycję i aktywności młodzieży w Warszawie. Na podstawie diagnozy oraz przedstawionej analizy problemów określony został cel główny i cele strategiczne. W ramach każdego z celów strategicznych wyróżnione zostały cele szczegółowe. Zaproponowane w ramach celów działania ukierunkowane są na stworzenie dogodnych warunków do rozwoju kapitału społecznego, twórczego oraz potencjału młodych osób mieszkających w Warszawie bądź przybywających tu, a pośrednio także na rozwój miasta jako nowoczesnej metropolii, ośrodka konkurencyjnego i innowacyjnego.

Zapraszamy do zgłaszania uwag i propozycji do treści projektu Programu. Czekamy na Państwa spostrzeżenia oraz propozycje zmian, które powinny zostać wprowadzone w Programie.


Przeczytaj projekt programu "Młoda Warszawa"

 


 Jak można wziąć udział w konsultacjach: 

Do 3 listopada zgłoś swoje uwagi i propozycje:

  • e-mailem: politykamlodzieżowa@um.warszawa.pl (możesz skorzystać z formularza)
  • pocztą na adres: Centrum Komunikacji Społecznej Urzędu m.st. Warszawy
    ul. Senatorska 27, 00-099 Warszawa (z dopiskiem Zespół ds. polityki młodzieżowej

 

Przyjdź na warsztat konsultacyjny:

  • O jakości życia młodych ludzi w Warszawie:

 

   20 października (wtorek), w godz. 17.00-19.00

   Ochota: Klub Osiedlowy Surma, ul. Białobrzeska 17

 

   22 października (czwartek), w godz. 17.00-19.00

   Praga Północ: Ognisko "Praga", ul. Środkowa 9

 

  • O uczestnictwie młodzieży w życiu miasta:

 

   23 października (piątek), w godzinach 17.00-19.00

   Praga Południe: Centrum Społeczne PACA 40, ul. Paca 40

 

   29 października (czwartek), w godzinach 17.00-19.00

   Mokotów: Służewski Dom Kultury, ul. Bacha 15