Młodzieżowa Rada Warszawy

Młodzieżowa Rada Warszawy

Startuje II edycja Warszawskiej Akademii Młodych Liderów

opublikowano: 2018-03-08 14:50, wmatyka

W ramach miejskiego Programu „Młoda Warszawa. Miasto z klimatem dla młodych 2016-2020” Fundacja Szkoła Liderów we współpracy z Fundacją Civis Polonus realizują II edycję projektu Warszawska Akademia Młodych Liderów.

Warszawska Akademia Młodych Liderów fot. Warszawska Akademia Młodych Liderów

Jeśli jesteś:

  • przedstawicielem samorządu uczniowskiego lub studenckiego,
  • działasz aktywnie na rzecz środowiska szkoły lub uczelni,
  • jesteś młodzieżowym radnym,

Ten projekt jest dla Ciebie!

Akademia rozwija kompetencje liderskie i społeczne młodzieży w celu wzmocnienia dalszej aktywności społecznej i obywatelskiej.

Uczestnicy WAML

  • wezmą udział w ponad 40 godzinach szkoleń outdorowych, warsztatów, spotkań z trenerami, ekspertami i ciekawymi gośćmi,
  • będą uczestniczyć w treningu zadaniowym, w ramach którego, przy wsparciu trenerów przygotują własne projekty.

Za  realizację WAML odpowiadają Fundacja Szkoła Liderów posiadająca bogate doświadczenie wspierania liderów oparte na metodologii dot. przywództwa oraz Fundacja Civis Polonus o doświadczeniu w zakresie pracy z młodzieżą, a w szczególności z młodzieżowymi radami i samorządami uczniowskimi.

Rekrutacja do II edycji WAML trwa do 9 kwietnia – zgłoś się już dziś – wypełnij formularz 

 

Szczegółowy opis projektu:

Akademia ma na celu rozwinięcie kompetencji liderskich i społecznych młodych warszawiaków aktywnych w samorządach uczniowskich i studenckich, młodzieżowych radach i grupach nieformalnych, w celu wzmocnienia ich dalszej aktywności społecznej i obywatelskiej.

 

Warszawska Akademia Młodych Liderów, zgromadzi 36 młodych aktywnych warszawiaków, którzy chcą:

– działać bardziej profesjonalne,

– mocniej angażować rówieśników i społeczności lokalne,

– wykorzystywać dostępne w Warszawie narzędzia i mechanizmy partycypacji młodzieży.

 

Akademia ma również na celu budowanie sieci aktywnych młodych ludzi, wzajemnie spierających się w działaniach społecznych, którzy poznali się w działaniu realizując wspólne projekty. Sieć będzie obejmowała kolejne roczniki WAML, które podczas trwania projektu będą miały okazję do spotkań i wymiany doświadczeń.

Program Warszawskiej Akademii Młodych Liderów będzie realizowany z wykorzystaniem różnych form edukacyjnych:

  • warsztat wprowadzająco-integracyjny – 14 maja
  • 3-dniowego szkolenie wyjazdowe – 15 – 17 czerwca
  • 4 spotkania wspomagające proces rozwoju liderskiego:

I spotkanie – 29 – września,

II spotkanie 20 – października,

III spotkanie 10 – listopada,

IV spotkanie 1 – grudnia

  • Konferencja podsumowująca – 7 grudnia

 

W sumie uczestnicy Akademii wezmą udział w ponad 40 godzinach warsztatów, spotkań z trenerami, ekspertami i innymi zaproszonymi gośćmi.

Ponadto odbędą trening zadaniowy, w ramach którego przygotują własne projekty społeczne związane z obszarami, którymi się szczególnie interesują. Efekty projektów zostaną  zaprezentowane podczas konferencji podsumowującej Akademię.

Zakres merytoryczny działań Akademii został oparty z jednej strony na bogatym doświadczeniu wspierania liderów i metodologii dot. przywództwa, jaką dysponuje Fundacja Szkoła Liderów, oraz na doświadczeniu w zakresie pracy z młodzieżą, a w szczególności z młodzieżowymi radami i samorządami uczniowskimi, którym dysponuje Fundacja Civis Polonus. Zakładamy, że ważną rolę w projekcie będą mieli także przedstawiciele władz miasta, urzędnicy i osoby pracujące z młodzieżą w ramach instytucji miejskich. Pozwoli to na wzmocnienie dialogu i lepszą współpracę młodych warszawiaków z tymi osobami, co przyczyni się do lepszej polityki młodzieżowej w Warszawie.