Młodzieżowa Rada Warszawy

Młodzieżowa Rada Warszawy

II Forum Młodzieżowych Rad Dzielnic

opublikowano: 2019-05-24 18:03, wmatyka

Celem spotkania, poza integracją środowiska młodzieżowych radnych i wymianą doświadczeń, jest również wypracowanie usprawnień dot. działania młodzieżowych rad. Podczas forum młodzież będzie dyskutować o celu działa młodzieżowych rad, roli młodzieżowego radnego, jego prawach i obowiązkach oraz o sposobach usprawnienia pracy młodzieżowych rad dzielnic oraz współpracy między radami.

II Forum Młodzieżowych Rad Dzielnic

Centrum Komunikacji Społecznej Urzędu m.st. Warszawy zaprasza młodzieżowe rady dzielnicy wraz z opiekunami oraz doradcami ds. młodzieży na II Forum Młodzieżowych Rad Dzielnic!

Podczas Forum będzie można:
• zaprezentować swoją młodzieżową radę podczas krótkiego wystąpienia,
• wziąć udział w tematycznych warsztatach dyskusyjnych związanych z usprawnieniem funkcjonowania młodzieżowych rad dzielnic,
• porozmawiać o materiałach wypracowanych podczas dyskusji tematycznych oraz o planach na dalsze działania związane z usprawnieniem pracy młodzieżowych rad dzielnic (np. poprzez ujednolicenie statutów).

Tematy warsztatów dla młodzieżowych radnych:
• Idea młodzieżowych rad
• Ordynacja wyborcza młodzieżowych rad
• Jak działać w młodzieżowej radzie?
• Współpraca rady i radnych z otoczeniem

Spotkanie dla opiekunów młodzieżowych rad dzielnic oraz doradców ds. młodzieży dotyczyć będzie współpracy młodzieżowych raz z urzędem dzielnicy oraz radą i zarządem dzielnicy.

Kiedy: 17 czerwca 2019 r., w godzinach 10:00-16:00.
Gdzie: Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń, ul. Stara 4.

Zgłoszenia:
Do 10 czerwca 2019 r. na adres: politykamlodziezowa@um.warszawa.pl prosimy o przesłanie imiennej listy uczestników (maks. do 3 radnych).
Opiekuna młodzieżowej rady dzielnicy oraz doradcę ds. młodzieży również prosimy o mailowe potwierdzenie swojej obecności do 10 czerwca 2019 r.

Zachęcany rady do zaprezentowania się! Rady, które chcą się zaprezentować podczas Forum proszone są o przygotowanie 5 minutowej prezentacji i przesłanie jej wraz ze zgłoszeniem.

W razie pytań prosimy o kontakt na politykamlodziezowa@um.warszawa.pl.